Welkom bij Beauceron Vereniging Nederland

BEAUCERON VERENIGING NEDERLAND IS OPGEHEVEN PER 01-01-2023 
Op 13 mei 2022 hebben de leden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering besloten tot
opheffing van Beauceron Vereniging Nederland. 2022 was derhalve haar laatste verengingsjaar.

Als afgesproken blijft deze site www.beauceronvereniging.nl de komende 5 jaar bestaan
zodat alle archiefstukken vooralsnog beschikbaar en downloadbaar blijven.
Klik hier om naar het archief te gaan.

Mocht er behoefte zijn om met het voormalig bestuur in contact te komen dan kan dat:
Dinette Bos-Schrijver                                                                      Annemieke Stoke
06-28453167 of secretariaatbvn@gmail.com                            06-21680706 of redactiebvn@gmail.com

Voor archief: klik hier.