Welkom bij Beauceron Vereniging Nederland

Deze site is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Franse Herder (Beauceron) die decennia geleden intrede deed in Nederland en zijn/haar roots in Frankrijk vindt.

Beauceron Vereniging Nederland is een rasvereniging met als hoofd-doelstelling het bevorderen van een bewust en verantwoord fokbeleid waarbij de gezonde ontwikkeling en welzijn van het ras Beauceron boven alles gaat. Daarnaast stelt Beauceron Vereniging Nederland zich als doel leden bij elkaar te brengen door middel van het houden van bijeenkomsten, het organiseren van activiteiten en een verenigingsblad uitgeven. Wilt u meer lezen over de activiteiten of een van onze verenigingsbladen. Kijk in ons archief of klik hier.

Ons bestuur bestaat conform onze statuten uit 5 leden en laat zich door een aantal commissies bijstaan.
Bij besluit in de ALV van 11 september 2020 is het bestuur (voorlopig) teruggebracht naar 3 leden.
In iedere commissie, behalve in de kascommissie, heeft altijd een bestuurslid zitting.

Wij zijn met spoed op zoek naar nieuwe bestuursleden. Interesse?
Neem dan direct contact met ons op.

De huidige bestuurs- en commissieleden:

Bestuurslid Annemieke
Dinette BosAnnemieke Stoke
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Media
Commissie Fokkerij Welzijn en Gezondheid
Secretariaat
Activiteiten
Facebook
Financiële Zaken
Ledenadministratie
Verenigingsblad
voorzitter@beauceronvereniging.nlmedia@beauceronvereniging.nl
VACATURE
Algemeen lid
Verwachting:
Facebook; Website; Advertenties & Sponsoren
voorzitter@beauceronvereniging.nl
Lid Activiteitencommissie
Anneleen HeijboerEllis Willemse
activiteiten@beauceronvereniging.nlactiviteiten@beauceronvereniging.nl

De Activiteiten commissie bestaat officieel uit drie leden. De commissie organiseert diverse workshops en activiteiten en biedt daarnaast haar ondersteuning bij de KampioenschapsClubMatch.

De Commissie Fokkerij, Gezondheid en Welzijn bestaat uit drie leden en stimuleert de samenwerking en uitwisseling van ervaringen en gegevens tussen de aangesloten fokkers en houdt toezicht op toepassing van het verenigings-fok-reglement

De Media commissie bestaat uit drie leden en is verantwoordelijk voor de website, verenigingsblad en facebook pagina van de vereniging.

De Kas commissie wordt niet door het bestuur aangesteld maar door de leden gekozen. Deze commissie bestaat uit twee leden en “controleert de boeken”. Zij wordt benoemd tijdens de Algemene Leden Vergadering conform artikel 13 van de statuten.

Conform de statuten roept het bestuur jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, de leden bijeen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze uitnodiging wordt altijd per e-mail verzonden en in het verenigingsblad gepubliceerd en/of op de website. In speciale gevallen kan een Buitengewone (of Bijzondere) Algemene Leden Vergadering (BALV) bijeen geroepen worden.

Mocht u na het lezen van onze website vragen hebben, mailt u deze naar info@beauceronvereniging.nl.
Wilt u zich meteen aanmelden als lid en ons verenigingsblad thuis ontvangen en deelnemen aan te organiseren activiteiten met uw Beauceron? Neem dan kennis van de Statuten; Huishoudelijk Reglement en onze Privacy Verklaring. Voor aanmelden klik u hier voor het inschrijfformulier waarop u ook de informatie over de jaarlijkse kosten terugvindt.