Welkom bij Beauceron Vereniging Nederland

Deze site is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Franse Herder (Beauceron) die decennia geleden intrede deed in Nederland en zijn/haar roots in Frankrijk vindt. De Beauceron is energiek, eigengereid, fysiek sterk en bijzonder sensitief. Een combinatie die het een hond maakt waarin je moet investeren als eigenaar. Als de Beauceron de klik met jou heeft is een onnavolgbare kameraad die door dik en dun gaat voor jou als baas.

Beauceron Vereniging Nederland is een rasvereniging met als doelstelling het bevorderen van een bewust en verantwoord fokbeleid waarbij de gezonde ontwikkeling en welzijn van het ras Beauceron boven alles gaat. BVN wil dit bereiken door hechte samenwerking en uitwisseling van ervaringen en gegevens tussen leden en fokkers. Daarnaast stelt Beauceron Vereniging Nederland zich als doel de leden bij elkaar te brengen door middel van het houden van bijeenkomsten, het organiseren van activiteiten en stuurt een aantal malen aan alle leden haar verenigingsblad. Wilt u vast wat meer lezen over de activiteiten of een van onze verenigingsbladen. Kijk in ons archief of klik hier.

Mocht u na het lezen van deze website nog vragen hebben dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met één van onze bestuurs- of commissieleden of stuurt u dan een mail naar info@beauceronvereniging.nl. Wilt u zich meteen aanmelden als lid en ons verenigingsblad thuis ontvangen, deelnemen aan te organiseren activiteiten met uw Beauceron? Neem dan kennis van de Statuten; Huishoudelijk Reglement en onze Privacy Verklaring. Aanmelden klik dan hier voor het inschrijfformulier waarop u ook de informatie over de jaarlijkse kosten terugvindt.

Ons bestuur bestaat officieel uit 5 leden en laat zich door een aantal commissies bijstaan. In iedere commissie, behalve in de kascommissie, heeft altijd een bestuurslid zitting.

De huidige bestuurs- en commissieleden:

Bestuurslid Annemieke
Dinette BosAnnemieke Stoke
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Media
Commissie Fokkerij Welzijn en Gezondheid
Secretariaat
Activiteiten
Financiële Zaken
Ledenadministratie
Verenigingsblad
voorzitter@beauceronvereniging.nlmedia@beauceronvereniging.nl
jeroen kelfkens
Ellis WillemseJeroen Kelfkens
Algemeen lidAlgemeen lid
Facebook; Advertenties & Sponsoren
Lid Activiteitencommissie
Anneleen Heijboer
activiteiten@beauceronvereniging.nl

De Activiteiten commissie bestaat officieel uit drie leden. De commissie organiseert diverse workshops en activiteiten en biedt daarnaast haar ondersteuning bij de KampioenschapsClubMatch.

De Commissie Fokkerij, Gezondheid en Welzijn bestaat uit drie leden en heeft als doel de samenwerking en uitwisseling van ervaringen en gegevens tussen de aangesloten fokkers te stimuleren waarbij beslissingen aangaande de fokkerij en het belang van het ras op de eerste plaats komt. Daarnaast houdt de commissie toezicht op de toepassing van het verenigings-fok-reglement

De Media commissie bestaat uit drie leden en is verantwoordelijk voor de website, verenigingsblad en facebook pagina van de vereniging.

De Kas commissie wordt niet door het bestuur aangesteld maar door de leden gekozen. Deze commissie bestaat uit twee leden en “controleert de boeken”. Zij wordt benoemd tijdens de Algemene Leden Vergadering conform artikel 13 van de statuten.

Conform de statuten roept het bestuur jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, de leden bijeen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). De uitnodiging wordt altijd per e-mail verzonden en daarnaast in het verenigingsblad gepubliceerd en/of op de website. Soms wordt een Buitengewone (of Bijzondere) Algemene Leden Vergadering (BALV) bijeen geroepen. Ook hiervoor wordt de uitnodiging altijd per e-mail verzonden en/of op de website geplubliceerd. Indien de datum tijdig bekend is wordt de oproep ook in het verenigingsblad gepubliceerd.