Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de aangepaste AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.

Vastleggen van persoonsgegevens
Beauceron Vereniging Nederland legt persoonsgegevens vast, conform de afspraken in haar reglementen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar verenigingswerk.

Dat betekent dat wij van iedereen die inschrijft de NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres hebben vastgelegd zodat het verenigingsblad en/of een nieuwsbrief verzonden kunnen worden en daarnaast de uitnodigingen en bevestigingen van deelname aan vergaderingen en/of evenementen. Naast deze gegevens hebben wij ook de bankgegevens geregistreerd in onze ledenadministratie en deze wordt uitsluitend gebruikt voor het verwerken van betalingen.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet (direct) noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden. De door ons vastgelegde gegevens worden door ons niet gedeeld met derden.

Privacyrechten
Alle deelnemers aan onze evenementen, vergaderingen etc. kunnen aangeven dat er geen beeldmateriaal van hem/haar mag worden verspreid of verwerkt in het verenigingsblad, e-mailing en/of op onze site.

Onder de AVG zijn verder een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Verder is het ‘recht op inzage’, ‘rectificatie en aanvulling’, ‘beperking van de verwerking’, ‘geautomatiseerde besluitvorming en profilering’ en ‘bezwaar’ van toepassing. Indien een van onze leden, op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan kan dit kenbaar worden gemaakt aan ons secretariaat.

Nunspeet, | 15 mei 2018

In ons verenigingsblad van juni 2018 hebben we een artikel / verklaring opgenomen over de AVG en Beauceron Vereniging Nederland. Wilt u deze nogmaals lezen, klik dan hier.