Bestuur & Commissies

Het bestuur bestaat officieel uit 5 leden en laat zich door een aantal commissies bijstaan.
In iedere commissie heeft altijd een bestuurslid zitting behalve in de kascommissie.

Activiteiten commissie
Deze commissie bestaat uit drie leden. De commissie organiseert diverse workshops en activiteiten en biedt daarnaast haar onontbeerlijke ondersteuning bij de KampioenschapsClubMatch en Familiedag.

Commissie Fokkerij, Gezondheid en Welzijn
Deze commissie bestaat uit drie leden en heeft als doel de samenwerking en uitwisseling van ervaringen en gegevens tussen de aangesloten fokkers te stimuleren waarbij beslissingen aangaande de fokkerij en het belang van het ras op de eerste plaats komt. Daarnaast houdt de commissie toezicht op het, mede met de fokkers vastgestelde, verenigings-fok-reglement

Media commissie
Deze commissie bestaat uit drie leden en is verantwoordelijk voor de website, verenigingsblad en Facebook pagina van de vereniging.

De huidige bestuurs- en commissieleden:

Bestuurslid Annemieke
Dinette BosAnnemieke Stoke
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Media
Commissie Fokkerij Welzijn en Gezondheid
Secretariaat
Activiteiten
Financiële Zaken
Ledenadministratie
Verenigingsblad
voorzitter@beauceronvereniging.nlmedia@beauceronvereniging.nl
jeroen kelfkens
Ellis WillemseJeroen Kelfkens
Algemeen lidAlgemeen lid
Facebook; Advertenties & Sponsoren
Lid Activiteitencommissie
Anneleen Heijboer
activiteiten@beauceronvereniging.nl

De Kas commissie wordt niet door het bestuur aangesteld maar door de leden gekozen. Deze commissie bestaat uit twee leden en “controleert de boeken”. Zij wordt benoemd tijdens de Algemene Leden Vergadering conform artikel 13 van de statuten.