Algemene Leden Vergadering

Conform de statuten roept het bestuur jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, de leden bijeen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). De uitnodiging wordt altijd per e-mail verzonden en daarnaast in het middenkatern van het verenigingsblad gepubliceerd en/of op de website.

Wilt u de informatie van voorgaande jaren ontvangen?
Stuurt u dan even een bericht naar info@beauceronvereniging.nl

In een voorkomende geval dient het bestuur een Buitengewone (of Bijzondere) Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen. In 2016 was dit het geval aangezien de statuten een grondige wijziging diende te ondergaan. Ook voor de notulen van deze BALV stuurt u een bericht naar info@beauceronvereniging.nl