Shows

Voor de showkalender en uitslagen tot nu toe klikt u hier. Meer weten over Coupe de Beauté klik dan hier.

Alleen honden die opgenomen zijn in het NHSB (Nederlands Honden Stam Boek), in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek kunnen worden ingeschreven op een hondenshow. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB.

Op een tentoonstelling worden per ras de reuen en teven, door een keurmeester die bevoegd is het ras te keuren, apart van elkaar gekeurd. Per land zijn hiervoor de regels verschillend, maar doorgaans moet men examen doen voordat men een ras mag keuren.

Bij het beoordelen van de honden neemt de keurmeester, naast de ras standaard, ook in acht de regels die daarover gemaakt zijn en vastliggen in de Nederlandse “gedragscode voor exterieurkeurmeesters” en de internationale regels vastgesteld door de F.C.I. Honden die niet aan de Standaard voldoen, die een volgens de Standaard diskwalificerende fout vertonen of ernstige anatomische afwijkingen hebben waardoor de gezondheid van het ras wordt geschaad (onder meer conform de FCI regels), worden gediskwalificeerd.

De Keurmeester kiest bij het kwalificeren van de honden uit de volgende kwalificaties:

  • Uitmuntend; voor honden die zodanig aan de Standaard voldoen dat een geringe afwijking of een kleine fout het ideale ras beeld niet verstoort en de kwaliteit van de hond zodanig is dat hij voor een kampioenschapsprijs in aanmerking kan komen.
  • Zeer Goed; voor honden die in het algemeen aan de Standaard voldoen maar door enkele onvolkomenheden, die het ideale ras beeld verstoren, niet voor de kwalificatie “Uitmuntend” in aanmerking komen.
  • Goed; voor honden die nog wel aan de Standaard voldoen maar door verschillende afwijkingen, die het ideale ras beeld duidelijk verstoren, of door een ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.
  • Matig; voor honden die in te geringe mate aan de Standaard voldoen of door een zeer ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.

De honden worden volgens de vastgestelde klasindeling gekeurd. Dan wordt uit winnaars van alle reuen klassen (mits de hond minimaal een uitmuntend heeft gehaald) de “Beste Reu” gekozen. De beste reu krijgt het C.A.C. (Certificat d’Aptitude au Championnat) en de reserve beste reu het reserve C.A.C. Daarna wordt, na de keuring van de individuele tevenklassen, uit de winnende teven van de verschillende klassen de “Beste Teef” gekozen. Ook hier krijgt de beste teef het C.A.C. en de reserve beste teef het reserve C.A.C.

Het C.A.C. geldt als één punt om een definitief kampioenschap te bereiken. Als het C.A.C. wordt toegekend aan een hond die al definitief Kampioen is, dan wordt het C.A.C. doorgeschoven naar de hond die het reserve-C.A.C. heeft behaald. Dit gebeurt administratief en achteraf.

Uit de Beste Reu en Beste Teef wordt daarna de beste van het ras = Best of Breed (BOB) gekozen. Deze BOB vertegenwoordigt het ras in de rasgroep.

Voor andere wetenswaardigheden, kijk bij de Raad van Beheer.