Shows en KCM

Alleen honden die opgenomen zijn in het NHSB (Nederlands Honden Stam Boek), in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek kunnen worden ingeschreven op een hondenshow. Indien de eigenaar in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB.

Op een tentoonstelling/show worden per ras de reuen en teven, door een ras–bevoegde keurmeester, apart van elkaar gekeurd. Bij het beoordelen van de honden neemt de keurmeester, naast de rasstandaard, ook andere regels die daarover gemaakt zijn en vastliggen in de Nederlandse “gedragscode voor exterieurkeurmeesters” en de internationale regels vastgesteld door de F.C.I. in acht. Honden die niet aan de rasstandaard voldoen, die een volgens de rasstandaard diskwalificerende fout vertonen of ernstige anatomische afwijkingen hebben waardoor de gezondheid van het ras wordt geschaad (onder meer conform de F.C.I. regels), worden gediskwalificeerd.

De Keurmeester kiest bij het kwalificeren van de honden uit de volgende kwalificaties:
Uitmuntend; voor honden die zodanig aan de Standaard voldoen dat een geringe afwijking of een kleine fout het ideale ras beeld niet verstoort en de kwaliteit van de hond zodanig is dat hij voor een kampioenschapsprijs in aanmerking kan komen.
Zeer Goed; voor honden die in het algemeen aan de Standaard voldoen maar door enkele onvolkomenheden, die het ideale ras beeld verstoren, niet voor de kwalificatie “Uitmuntend” in aanmerking komen.
Goed; voor honden die nog wel aan de Standaard voldoen maar door verschillende afwijkingen het ideale ras beeld duidelijk verstoren, of door een ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.
Matig; voor honden die in te geringe mate aan de Standaard voldoen of door een zeer ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.

De honden worden volgens de vastgestelde klasindeling gekeurd. Dan wordt uit winnaars van alle reuen klassen (mits de hond minimaal een uitmuntend heeft gehaald) de “Beste Reu” gekozen. De beste reu krijgt het C.A.C. (Certificat d’Aptitude au Championnat) en de reserve beste reu het reserve C.A.C. Daarna wordt, na de keuring van de individuele tevenklassen, uit de winnende teven van de verschillende klassen de “Beste Teef” gekozen. Ook hier krijgt de beste teef het C.A.C. en de reserve beste teef het reserve C.A.C.

Het C.A.C. geldt als één punt om een definitief kampioenschap te bereiken. Als het C.A.C. wordt toegekend aan een hond die al definitief Kampioen is, dan wordt het C.A.C. doorgeschoven naar de hond die het reserve-C.A.C. heeft behaald. Dit gebeurt administratief en achteraf.

Uit de Beste Reu en Beste Teef wordt daarna de beste van het ras = Best of Breed (BOB) gekozen.
Deze BOB vertegenwoordigt het ras in rasgroep 1 tijdens de “Winner” in december.

Jaarlijks organiseert Beauceron Vereniging Nederland haar KampioenschapsClubMatch waarbij alleen Beaucerons worden gekeurd conform de kynologische reglementen en rasstandaard. Alle deelnemers krijgen een kopie van de beoordeling en de resultaten worden gedeeld met de Raad van Beheer zodat de winner een uitnodiging krijgt voor de “Hond van het Jaar” verkiezing.  Indien tijdens de KCM er 20 of meer deelnemers zijn telt het CAC punt zelfs dubbel punten. Onderstaand kunt u voor het verslag van de KCM kiezen.