Fokkerij

Beauceron Vereniging Nederland heeft als doelstelling het bevorderen van een bewust en verantwoord fokbeleid en heeft hiertoe de commissie fokkerij, gezondheid en welzijn in het leven geroepen. Deze commissie heeft als doel de samenwerking en uitwisseling van ervaringen en gegevens tussen de aangesloten fokkers te stimuleren waarbij bij beslissingen aangaande de fokkerij, het belang van het ras op de eerste plaats komt. Daarnaast houdt de commissie toezicht op de, mede met de fokkers vastgestelde fokkerscode die u hier kunt inzien
fokkersreglement

Inmiddels is ook een Kynologisch Reglement vastgesteld, waarvan de laatste uitgave sinds 1 augustus 2016 van kracht is. Het gehele reglement kunt u hier downloaden. Wij hebben het belangrijkste hoofdstuk t.w. artikel 8 over Fokkerij en Gezondheid hier voor u als document opgenomen.

Kyno-Hfd 8

De commissie bestaat uit drie leden waarvan 1 lid tevens bestuurslid is zodat communicatie tussen de commissie en het bestuur geborgd is. Bij deze commissie zijn momenteel nog twee plaatsen vacant waarbij wij hopen hier minimaal een lid met diergeneeskundige achtergrond te kunnen vinden en daarnaast een van onze fokkers.