Fokkerij

Beauceron Vereniging Nederland stelt dat bij beslissingen aangaande de fokkerij, het belang van het ras altijd op de eerste plaats komt. De eigen verantwoordelijkheid van de fokker voor zijn of haar pups, in het kader van de totale populatie Beaucerons, wordt daarbij op de voorgrond geplaatst.
Beauceron Vereniging Nederland vervult een adviserende rol.

Beauceron Vereniging Nederland heeft een eigen commissie fokkerij, gezondheid en welzijn in om haar doelstelling “het bevorderen van een bewust en verantwoord fokbeleid” te ondersteunen. Deze commissie heeft als doel de samenwerking en uitwisseling van ervaringen en gegevens tussen de aangesloten fokkers te stimuleren en bij beslissingen aangaande de fokkerij ervoor zorg te dragen dat het belang van het ras inderdaad op de eerste plaats komt. Ook houdt de commissie toezicht op toepassing van het, mede in samenspraak met de fokkers, het vastgestelde verenigings-fok-reglement (fokkerscode). Bij eventuele tegenspraak met het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer zal dat reglement prevaleren.