KampioenschapsClubMatch 2020 – GEANNULEERD

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 10/10/2020
10:30 - 17:00

Categorieën


LAATSTE NIEUWS
Wij hebben begrepen dat de BC eenzijdig heeft bepaalt een eigen KCM te gaan organiseren in 2021. Het BVN bestuur heeft snel overlegt en in eerste lijn besloten om de BVN-KCM op 19 juni (alternatieve datum 12 of 13 juni) te organiseren. Nadere informatie volgt a.s.a.p.

Informatie 12 september 2020:
Tijdens de ALV van 11 september jl is besloten om onze KCM van 2020, hoe spijtig dan ook en ondanks alle genomen maatregelen, alsnog te annuleren.

Door BVN en DogCenter waren reeds alle mogelijk te nemen maatregelen, rondom toegang, in- en buiten de ring, mondmaskers, desinfectie middelen, een mogelijk gelaatsmasker voor de keurmeester etc. etc.  doorgesproken en bevestigd. Wij waren er allemaal klaar voor.

Helaas haakten de keurmeesters 1 voor 1 af onder de opgave van het feit dat het hier een binnen locatie betreft en daar geen ervaring mee is opgedaan in de afgelopen CoVid19-periode. De eerste ervaring wordt (zoals het er nu naar uitziet) Maastricht 2020. En als wij daarvan uitgaan wordt e.e.a. te kort dag om voor onze KCM de keurmeester te krijgen en belangrijker natuurlijk jullie aanmeldingen.

Op dit moment zijn door de overheid (nog) geen aanvullende maatregelen genomen, wel zien we dat aantallen geïnfecteerden momenteel snel vermeerderen waardoor mogelijke nieuwe maatregelen niet zijn in te schatten.

Alles bij elkaar geteld en gezien hebben we derhalve moeten besluiten onze KCM 2020 te moeten af lasten en medio 2021 (wij onderzoeken samen met de BC een weekend in juni) de te organiseren mits dit mogelljk is op basis van de op dat moment geldende CoVid-maatregelen.