Inschrijven

Bent u na het lezen van al deze informatie enthousiast geworden? Wordt u dan nu lid van onze vereniging en ontvang ieder kwartaal ons verenigingsblad thuis en neem deel aan onze activiteiten met uw Beauceron.

Het lidmaatschap bedraagt € 30,00 per verenigingsjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor de partner en thuiswonende gezinsleden tot 18 jaar wordt, indien gezinslidmaatschap gewenst is,
€ 5,00 per verenigingsjaar extra gerekend. Naast deze jaarlijkse bijdrage is bij eerste inschrijving administratiekosten ad. € 5,00 verschuldigd. Indien een lidmaatschap na 30 juni aanvangt wordt het lidmaatschap aangegaan tot en met het einde van het volgende kalanderjaar. In die gevallen zal de ledenadministratie u over het totaal verschuldigde bedrag berichten.

Bent u fokker of bezitter van een dekreu, dan kunt u zich aanmelden voor vermelding op de speciale pagina van de Fokkerij. Tegen betaling van een eenmalige bijdrage ad € 25,00 wordt de kennel c.q. dekreu, opgenomen op deze pagina.

inschrijfformulier