Bestuur & Commissies

Zoals vele verenigingen heeft ook Beauceron Vereniging Nederland een gekozen bestuur. Daarnaast heeft zij een viertal commissies waarvan één commissie door de leden wordt benoemd. De randvoorwaarden aan het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging en in het Huishoudelijk Reglement.

Momenteel zoeken we naar een aantal enthousiastelingen die ons willen komen versterken.  Klik op de afbeelding en meldt u zich bij ons secretariaat voor de invulling van een van de vacatures.

Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden t.w.

Dagelijks Bestuur

OnbekendBestuurslid Gonda
VACATUREGonda den HartogVACATURE
VoorzitterSecretarisPenningmeester
Advertentie & SponsorenSecretariaat; LedenadministratieFinanciële Zaken; Ledenadministratie & Activiteiten
voorzitter@beauceronvereniging.nlsecretariaat@beauceronvereniging.nlpenningmeester@beauceronvereniging.nl

Algemeen Lid

Bestuurslid DinetteBestuurslid Annemieke
Dinette Bos-SchrijverAnnemieke Stoke
Algemeen lidAlgemeen lid
Commissie Fokkerij, Gezondheid en WelzijnMedia; Ledenadministratie
commissiefgw@beauceronvereniging.nlmedia@beauceronvereniging.nl

Daarnaast heeft Beauceron Vereniging Nederland commissies. In iedere commissie heeft altijd een bestuurslid zitting om alle communicatie te borgen behalve in de kascommissie. Deze laatstgenoemde commissie is geheel zelfstandig conform de statuten (artikel 13 lid 4 en lid 5) en bestaat uit twee leden die, geen deel uitmaken van het bestuur.

Activiteiten commissie
Deze commissie bestaat momenteel uit drie leden en er wordt naarstig gezocht naar extra leden zodat het werk beter verdeeld kan worden. Deze commissie organiseert diverse workshops en activiteiten en biedt daarnaast haar onontbeerlijke ondersteuning bij de Kampioen Club Match en Familiedag. De huidige leden, naast het verantwoordelijke bestuurslid:

anneleen heijboerOnbekendSandra Mittelmeijer
Anneleen HeijboerVACATURESandra de Fluiter-Mittelmeijer
activiteiten@beauceronvereniging.nl

Commissie Fokkerij, Gezondheid en Welzijn
Bij deze commissie zijn momenteel nog twee plaatsen vacant. We hopen hier minimaal hier een lid met diergeneeskundige achtergrond te kunnen vinden en daarnaast een van onze fokkers. Deze commissie heeft als doel de samenwerking en uitwisseling van ervaringen en gegevens tussen de aangesloten fokkers te stimuleren waarbij bij beslissingen aangaande de fokkerij, het belang van het ras op de eerste plaats komt. Daarnaast houdt de commissie toezicht op de, mede met de fokkers vastgestelde, fokkerscode. De huidige leden, naast het verantwoordelijke bestuurslid:

Onbekend
Esther BoumansVACATURE
commissiefgw@beauceronvereniging.nl

Media commissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor de website, verenigingsblad en de Facebook pagina van de vereniging. Ook wordt hier de huisstijl “bewaakt” en gekeken naar alle mediatieve uitingen. De huidige leden, naast het verantwoordelijke bestuursleden:

OnbekendEliis Willemsejeroen kelfkens
VACATUREEllis WillemseJeroen Kelfkens
webmaster@beauceronvereniging.nlmedia@beauceronvereniging.nlfacebook@beauceronvereniging.nl

Kas commissie
wordt niet door het bestuur aangesteld. Deze commissie “controleert de boeken” op verzoek van de leden. Zij wordt jaarlijks benoemd tijdens de Algemene Leden Vergadering conform hetgeen is vastgelegd in de statuten (artikel 13).