De Vereniging

Beauceron Vereniging Nederland heeft als doelstelling het bevorderen van een bewust en verantwoord fokbeleid en wil dit bereiken door een hechte samenwerking en uitwisseling van ervaringen en gegevens tussen leden en fokkers.

Zij stimuleert dat bij beslissingen aangaande de fokkerij, het belang van het ras altijd op de eerste plaats komt. De eigen verantwoordelijkheid van de fokker voor zijn of haar pups, in het kader van de totale populatie Beaucerons, wordt daarbij op de voorgrond geplaatst. Beauceron Vereniging Nederland heeft alleen een adviserende rol.

Ook streeft Beauceron Vereniging Nederland ernaar pupkopers door uitgebreide voorlichting, meer inzicht en keuzemogelijkheden te geven waarmee wordt bevorderd dat kopers zich kritischer opstellen bij het aanschaffen van een pup. Op termijn bevordert dit de kwaliteit en de gezondheid van het ras Beauceron.

Daarnaast heeft Beauceron Vereniging Nederland als doel de leden bij elkaar te brengen door middel van het houden van bijeenkomsten en het organiseren van activiteiten. Zij stuurt 4 maal per jaar aan alle leden haar verenigingsblad zodat leden informatie en ervaringen van elkaar lezen omtrent wetenswaardigheden en omgang met hun Beauceron.