Karakter en omgang

De Beauceron, een bijzonder Franse herdershondenras ‘le gentilhomme campagnard’, kenmerkt zich door zijn moed, snelheid, uithoudingsvermogen, vastberadenheid, oplettendheid en is krachtig gespierd, robuust en respectvol. Het is geen teruggefokt of samengesteld ras, maar een rechtstreekse afstammeling van de honden die aan het eind van de 19e eeuw rond Parijs gebruikt voor het hoeden van schapen en het drijven van het vee. Bij de keus voor een Beauceron kiest u voor een grote, sterke hond met een nadrukkelijke behoefte aan  contact met zijn baas. Een baas waar hij graag voor werkt, die hij gehoorzaamt en die zijn neiging zelfstandig te reageren op situaties waardeert en in goede banen kan leiden zonder dat initiatief te bestraffen.

De opvoeding van een Beauceron dient niet onderschat te worden en kan de eerste twee jaar erg veel tijd en energie kosten. Een Beauceronbaas moet zijn hond zorgvuldig en consequent benaderen, met een zeer vaste maar nooit harde hand. Het is een “chien rustique”, en heeft een grote hekel aan een onrustige baas die in hectische toestanden verzeild raakt. Bij gebrulde bevelen en bruut optreden van zijn eigenaar zal hij in de war raken, zenuwachtig worden en soms zelfs bang en/of agressief. Men realiseert zich niet altijd dat deze grote en soms zelfs wat nors uitziende honden zo fijngevoelig zijn. Zij kunnen enorm veel leren, maar dan wel op een aan hun aard en aanleg aangepaste manier. De Beauceron is loyaal naar het gezin en, mits goed gesocialiseerd, lief en vriendelijk voor kinderen. Hij is geen allemansvriend, misschien noemt u het zelfs “argwanend naar vreemden”. Daarnaast blijft het een feit dat hij veel beweging nodig heeft. Enkel een blokje om is niet voldoende voor dit ras!

Sommige mensen zien nervositeit en zenuwachtig gedrag aan voor “temperament”, maar een Beauceron die constant keft, voortdurend in beweging is zelfs wanneer zijn baas dat niet is en voortdurend hijgt ook als het niet warm is heeft niet “ veel temperament”, een Beauceron met dergelijk gedrag is compleet over zijn toeren!

Agressiviteit wordt in de rasbeschrijving uitdrukkelijk als ongewenst beschreven, net als overdreven schuwheid. Helaas komen angst en agressie wel voor binnen het ras, een  fout tegen de rasstandaard, belastend voor de hond en zijn omgeving en soms zelfs gevaarlijk.

De Beauceron is een ras met gebruiksaanwijzing, en wie er de moeite voor wil doen om hem te begrijpen zal eraan verknocht raken en heeft daarmee een fantastische vriend(in) voor het leven.