De Beauceron

De Beauceron, een bijzonder Franse herdershondenras (le gentilhomme campagnard), kenmerkt zich door moed, snelheid, uithoudingsvermogen, vastberadenheid, oplettendheid. Hij/zij is krachtig gespierd, robuust en respectvol. Door zijn imposante verschijning dwingt hij respect af. Ondanks de forse bouw is hij verrassend lichtvoetig, atletisch en gemakkelijk in zijn beweging. Hij is goed gespierd en heeft stevige botten. Zijn donkere ogen hebben een rustige en verstandige uitdrukking.

De Beauceron is een gezond ras dat geen noemenswaardige gezondheidsproblemen kent, al betekent dat natuurlijk niet dat er nooit een individu met een gezondheidsprobleem is. Sinds 2015 verplichten de beide rasverenigingen hun fokkers om ouderdieren te laten testen op heupdysplasie. De Beauceron Vereniging Nederland gaat een stap verder en verplicht daarnaast ook om ouderdieren te testen op elleboogdysplasie.

Onze Beaucerons zijn geen teruggefokt of samengesteld ras, zij stammen regelrecht af van de honden die in de negentiende eeuw, en waarschijnlijk al veel eerder, in gebruik waren bij de boeren en buitenlui in de streek ten zuiden van Parijs. Een rijke streek met veel landbouw, veeteelt en heel veel schapenfokkers. De schapen werden geweid op land waar geen hek omheen stond en moesten telkens van weideplek veranderen. Dit kon alleen met een schaapherder en zijn honden en in dit werk waren de Beaucerons zeer bedreven. De huidige Beauceron beschikt nog steeds over de eigenschappen die daarvoor nodig zijn en kan, onder de juiste omstandigheden, een geschikte gezinshond zijn.

Wie weleens op tv of in het echt, een wedstrijd schapenhoeden in Engeland heeft gezien, weet hoe de slimme Border Collies ontelbare commando’s kunnen onthouden en weten uit te voeren. Zo kan hun baas iedere beweging, iedere houding en alles wat ze doen sturen, alsof het met een zendertje gaat. De Franse herders hebben nooit zo met hun honden gewerkt, dat was veel minder op detail gericht en er werd meer een beroep gedaan op het eigen initiatief van de hond. Wanneer er een oudere hond vervangen moest worden zocht men een jonge hond uit met veel talent. Deze kreeg dan een zware opleiding, vaak met behulp van de ervaren oudere hond. Natuurlijk was gehoorzaamheid aan de baas een vereiste, maar wat hij vooral moest leren was zelfstandig optreden: wat te doen in al die gevallen dat er iets fout dreigde te gaan en wel zonder commando van de baas! Bijvoorbeeld: Het stuk land waar de schapen die dag grazen grenst aan een perceel tarwe, zonder hek ertussen. Bij aankomst loopt de herder met een van de honden “de grens” en geeft aan dat er geen schaap de tarwe in mag. Deze hond zorgt er dan zelfstandig voor dat dit niet gebeurt!

Een andere taak van de Franse Herdershonden was het drijven van grote kuddes vee “op de hoef”, naar de stad. Het is een speciaal talent van de Beauceron dat zij nooit toelieten dat vreemde dieren zich onder hun dieren mengden of dat hun eigen dieren wegliepen naar een andere kudde. Er werd zeer selectief gefokt op werkeigenschappen en een hond zonder de juiste aanleg had niet veel toekomst!

Voor een goed functioneren waren juiste bouw, een goed bewegingsmechanisme en een weerbestendige vacht belangrijk. Er is veel veranderd in de wereld en in deze tijd is er vrijwel geen werk meer voor onze Beaucerons. Maar zij weten dat niet. Zij zijn de directe afstammelingen van die honden van honderd jaar geleden en dragen de genen (de erfelijke eigenschappen) die ze van hun voorouders orven. Zij hebben nog steeds de eigenschappen die hen geschikt maakten voor moeilijk zelfstandig werk.

De opvoeding van een Beauceron dient niet onderschat te worden en kan de eerste twee jaar erg veel tijd en energie kosten. Een Beauceron baas moet zijn hond zorgvuldig en consequent benaderen, met een zeer vaste maar nooit harde hand. Het is een “chien rustique”, en heeft een grote hekel aan een onrustige baas die in hectische toestanden verzeild raakt. Bij gebrulde bevelen en bruut optreden van zijn eigenaar zal hij in de war raken, zenuwachtig worden en soms zelfs bang en/of agressief. Men realiseert zich niet altijd dat deze grote en soms zelfs wat nors uitziende honden zo fijngevoelig zijn. Zij kunnen enorm veel leren, maar dan wel op een aan hun aard en aanleg aangepaste manier.

De Beauceron is loyaal naar het gezin en, mits goed gesocialiseerd, lief en vriendelijk voor kinderen. Hij is geen allemansvriend, misschien noemt u het zelfs “argwanend naar vreemden”. Sommige mensen zien nervositeit en zenuwachtig gedrag aan voor “temperament”, maar een Beauceron die constant keft, voortdurend in beweging is zelfs wanneer zijn baas dat niet is en voortdurend hijgt ook als het niet warm is heeft niet “ veel temperament”, een Beauceron met dergelijk gedrag is compleet over zijn toeren!

Verzorging van een Beauceron is tamelijk eenvoudig. Zo nu en dan een borstel over zijn stevige, harde en korte vacht, met name in de ruiperiode, halen is voldoende.

Regelmatige beweging is voor de Beauceron onontbeerlijk. Zo’n hond wordt diepongelukkig bij ’s morgens en ’s avonds een plasrondje, en verder acht uur of langer eenzame opsluiting en een baas die in het weekend moet uitrusten in de luie stoel.

Bij de keus voor een Beauceron kiest u voor een grote, sterke hond met een nadrukkelijke behoefte aan contact met zijn baas. Een baas waar hij graag voor werkt, die hij gehoorzaamt en die zijn neiging zelfstandig te reageren op situaties waardeert en in goede banen kan leiden zonder dat initiatief te bestraffen.

Agressiviteit wordt in de rasstandaard uitdrukkelijk als ongewenst beschreven, net als overdreven schuwheid. Helaas komen angst en agressie wel voor en zijn belastend voor de hond en zijn omgeving. Voor meer informatie kunt u ook bij de Raad van Beheer het een en ander nalezen van alle honden in fci-groep 1.

De Beauceron is een ras met gebruiksaanwijzing, wie de moeite doet om hem te begrijpen zal eraan verknocht raken en heeft daarmee een fantastische vriend(in) voor het leven! U leest er nog meer over in het boek “De Beauceron” welke is te bestellen via Beauceron in Nood.

Beauceron in Nood is opgericht om Beaucerons, die soms ook in moeilijkheden komen, weer aan een goed thuis te helpen. Daar waar nodig wordt door een erkend gedragstherapeut een gedragstest afgenomen om te zien hoe de hond op verschillende situaties reageert en te bepalen waar extra aandacht nodig is. Op deze manier wordt gekeken naar wat het beste bij de hond past en welke eisen aan de nieuwe baas moeten worden gesteld alvorens de hond te herplaatsen. Ook kan zo direct met een “her”opvoeding worden gestart. Wilt u een Beauceron herplaatsen of weet u een Beauceron in nood, neem contact op met hen. Weet u iemand die een Beauceron wil adopteren, vertel over deze stichting of breng ons alstublieft met hun in contact zodat de Beauceron geholpen wordt. www.beauceroninnood.nl Telefoon +31 (0)6 20437410